Ακίνητα

Ακίνητα από την Διάσταση Α.Ε.

Παράλληλα με την εκτέλεση κατασκευαστικών έργων η ΔΙΑΣΤΑΣΗ A.E. δραστηριοποιείται και στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, αγοράζοντας οικόπεδα για την κατασκευή κτιρίων ή αγοράζοντας κτίρια με σκοπό την ανακαίνιση τους.
Τα κτίρια αυτά κατόπιν τα ενοικιάζει ή τα μεταπουλά.